Nina Laiho: Vireen vaikutus koiran käyttäytymiseen ja oppimiseen   
Oletko huomannut että välillä koira oppii nopeasti ja toisinaan on vaikeaa saada käyttäytyminen muuttumaan toistuvista yrityksistä huolimatta? Onko koiralla välillä haasteita rauhoittua tietyssä paikassa tai tilanteessa ja haluat oppia välttämään ylivireisyyden vaikutuksia koiran käyttäytymiseen?


Tällä luennolla perehdytään siihen, miten vire vaikuttaa siihen mitä ja miten koira oppii. Vire voi olla halutun asian oppimista haittaava tai hidastava tekijä, mutta vireen vaihtelu on myös luonnollista ja sitä ymmärtämällä voi tehostaa koiran oppimista haluttuun suuntaan.


Luennoitsijana eläintenkouluttaja AT, EAT Nina Laiho, joka tekee koirien käyttäytymisterapiaa omassa yrityksessään. Nina näkee työnsä puolesta erilaisia haasteita koirien ja niiden omistajien arjessa ja monesti vireellä on suuri merkitys siihen, että jokin ongelma saadaan hoidetuksi. Tule oppimaan ja oivaltamaan, miten vire voi olla tärkeä työkalu siinä, että yhteiselo koiran kanssa on sujuvaa niin kotona, harrastuksissa kuin yllättävissä tilanteissakin!


maaliskuu