Palkkaamisen perusteet

Palkkaamisen perusteet

Ajoitus
 • Palkkaamisen ajoitus on yksi koirankoulutuksen kulmakivistä.
 • Tehokkain ajoitus on alle sekunnin sisällä toivotusta käytöksestä. 
 • Koska lelun tai namin kaivaminen taskusta voi usein kestää paljon pidempään ja toivotun käytöksen sekä palkkion saamisen välillä ehtii tapahtua paljon erilaisia asioita, käytämme tässä avuksi palkkiomerkkiä. Palkkiomerkki tulee oikea-aikaisemmin ja koira oppii nopeammin yhdistämään saamansa palkkion juuri siihen käytökseen jota haluamme vahvistaa vaikka itse palkkio tulisikin hieman myöhemmin.

Palkkiomerkit
 • Palkkiomerkkien tarkoitus on kertoa koiralle täsmällisesti milloin se on toiminut haluamallamme tavalla,
 • Palkkiomerkkiin liittyy aina palkkio. Emme siis koskaan käytä palkkiomerkkiä ilman sen jälkeen tulevaa palkkiota, 
 • Palkkiomerkki tulee aina ensin ja palkkio heti perään, ei siis koskaan samanaikaisesti.

Mitä eri palkkiomerkkejä voi käyttää?
 • Palkkiomerkki kannattaa valita sen mukaan mikä tuntuu itselle sopivimmalta, jotta sitä olisi mahdollisimman helppo käyttää ja siten se pysyisi helposti kaikessa koulutuksessa mukana.

Naksutin

 • Naksuttimen etu on se, että kun naksauttaminen alkaa tulla selkärangasta, on sillä erittäin helppoa ja tehokasta poimia lyhytaikaisia ja nopeitakin käytöksiä esimerkiksi aivan uutta taitoa opetellessa tai kun hiotaan pienempiä yksityiskohtia. Naksutin myös poistaa ihmisen äänensävyn vaikutuksen palkkiomerkistä.
PALKKIOSANA

 • Palkkiosanan etu on se, että se on aina käytettävissäsi. Palkkiosanaakin voi käyttää missä tahansa, mutta etenkin arjen taitoja harjoitellessa tai lenkillä ei naksutin ole aina kädessä, mutta palkkasanaa voi käyttää aina kunhan myös palkkiot ovat mukanasi.
 • Palkkiosanaksi kannattaa valita sana jota et käytä helposti “vahingossa” muutoin, esimerkiksi “hyvä” saattaa usein tulla suusta myös silloin kun palkkiota ei ole tarjolla. Usein käytettyjä palkkiosanoja ovat esimerkiksi “vau”, “jes” ja “zip”. Voit valita kuitenkin juuri sellaisen sanan joka sopii omaan suuhusi.

Keholliset palkkiomerkit

 • Toisinaan käytämme myös kehollisia palkkiomerkkejä
 • Kehollisten palkkiomerkkien ongelmana on kuitenkin tyypillisesti se, että ihminen saattaa tehdä niitä paljonkin tiedostamattaan, jolloin koira hämmentyy eikä enää tiedä milloin palkkio todella tulee ja milloin ei
 • Koira helposti myös fokusoituu tarkkailemaan eleitämme palkkiomerkin toivossa, ja varsinainen oppiminen jää toiseksi
 • Usein tarvitsemme palkkiomerkkejä myös niin, ettei koira katso juuri sinne mistä kehollinen palkkiomerkki voisi tulla, joten se ei ole kovin usein hyvin käytettävissä.

Palkkiomerkkejä voi olla useita. Koira voi osata palkkiomerkkinä sekä naksuttimen että palkkasanan - ja palkkasanojakin voi olla useita, esimerkiksi namipalkalle ja lelupalkalle omansa. Voit myös haastavampia tehtäviä varten nimetä koiralle erityisen mieluisan palkkion omalla sanallaan, jolloin tätä voidaan käyttää hyväksi kun koiran motivaation tulisi olla erityisen korkealla.

Eri palkkiomerkkien etuna voi olla se, että koira tietää mitä seuraavaksi on luvassa; villiä leikkiä vai rauhallisempaa ruokapalkkaa tai ehkä jopa mahdollisten kilpailutilanteiden vaatimaa sosiaalista palkkaa. Usein palkkaustapa myös määrittää sen, kuinka pitkä tauko harjoitukseen on luvassa - lelupalkalla tyypillisesti leikitään kauemmin kun taas ruokapalkka voi olla vain nami suuhun ja harjoitus voi jatkua heti sen jälkeen. 

Koirilla liittyy myös erilaisia odotuksia palkkioihin - mikäli koiralle mieluisin palkka olisi lelu ja se odottaa lelua palkkiosanan jälkeen mutta saakin ruokaa, voi koira pettyä palkkion saadessaan. Koiran vireystilaan voi myös vaikuttaa oppimistilanteissa kun koira tietää minkälaista palkkaa on luvassa.

Miten palkkiomerkki opetetaan?


 • Kaikissa seuraavissa harjoitteissa palkkion tulisi olla piilossa ennen kuin palkkiomerkki sanotaan, esimerkiksi taskussa tai selän takana. 

Naksutin
 • Koiran ehdollistaminen naksuttimen äänelle on varsin yksinkertaista. Voit vaikka pyytää koiran istumaan, ja tämän jälkeen naksuttaa ja heti perään antaa palkan. Koira voi pysyä istumassa ja kun se katsoo sinua, naksauta ja anna palkka. Koirat oppivat tyypillisesti tämän varsin nopeasti, ja toistokertoja voi olla vaikkapa viisi. 
Sanallinen palkkiomerkki, nami
 • Anna koiran touhuta koiramaisia touhuja. Koira voi vaikkapa haistella tai tutkia ympäristöä. Kun koira vilkaiseekin sinuun päin, sano aiemmin päättämäsi palkkiomerkki ja tiputa maahan nami. Tällöin koiran on helpompi aloittaa harjoitus uudelleen. 
 • Kun koira on syönyt namin, odota taas että se vilkaisee, ja toista palkkiomerkki sekä anna palkkio. 
 • Toista viisi kertaa.Sanallinen palkkiomerkki, lelu
 • Anna koiran touhuta koiramaisia touhuja. Koira voi vaikkapa haistella tai tutkia ympäristöä. Kun koira vilkaiseekin sinuun päin, sano aiemmin päättämäsi palkkiomerkki ja aloita sen jälkeen leikki. Leikin tulisi kestää n. 5-10 sekuntia. Passivoidu leikistä, ja kun koira irroittaa lelusta, laita se koiran näkymättömiin. Kun koira vilkaisee, sano palkkiosana ja aloita taas leikki. Toista viisi kertaa.
 • Muista antaa koiralle aikaa ja tilaa oivaltaa. Ei haittaa vaikka koira välillä haistelisi tai tekisi omiaan, kun koira saa itse aktivoitua ja hoksata jutun jujun, sen motivaatio usein kasvaa. Mistä tiedän osaako koira palkkiomerkin?
 • Anna koiran touhuilla, ja jos se jää sinuun "jumiin" odottaessaan palkkiota, voit omalla liikkeelläsi auttaa koiraa liikkeelle.
 • Kun koira EI katso sinua, sano palkkiomerkki.
 • Jos koira tuolloin välittömästi kääntyy hakemaan palkkiotaan, koiralle on muodostunut merkitys palkkiosanalle.