Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Taisteluorava (2459562-7)
Puusepäntie 12 B 3
04360 Tuusula 

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jasmine Lindström 
info@taisteluorava.fi

Rekisterin nimi
Taisteluorava kameravalvonta
Oikeudet rekisteriin
Rekisteristä vastaava henkilö ja hänen valtuuttamat henkilöt 

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet
Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen. Tavoitteena on myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantaminen sekä yhtiön hallussa olevan omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallentuvat tiedot valvonta-alueella tapahtuvasta liikkeestä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu liikkuva kuva ja kellonaika. Kamerat eivät tallenna ääntä. 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri muodostuu yhtiön tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin asennettujen kameroiden välittämästä analogisesta tai digitaalisesta tallenteesta. Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu asiasta kertovilla tarroilla ja kylteillä.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten poliisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
Valvontakameroiden ohjauskeskukset sijaitsevat Taisteluoravan tiloissa, joihin on pääsy vain Taisteluoravan työntekijöillä. Tallenteisiin pääsy on suojattu salasanoilla ja pääsy rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Digitaaliset tallenteet tuhoutuvat keskimääräisesti kahden viikon jälkeen uuden tallenteen alle.